İçeriğe geç

İrlanda, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye’de Wild MAP Piyasa Analizi

  WildMAPsFiT projesinin ikinci resmi çıktısı, projeye katılan ülkelerin Yabani Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle ilgili durumunun piyasa analizidir. Her ülkede toplanan, ithal edilen ve ihraç edilen TAB’lerin türü ve yüzdesinin bir özeti, hükümet veya tarım kurumlarından alınan verilerle açıklanmaktadır.

  Bu analiz, piyasaya en uygun modüllerin içeriğini oluşturmak için tüm ülkelerde veriler ve yasal durum hakkında bilgi toplamayı amaçlamaktadır.

  İrlanda:

  İrlanda’nın en önemli yerli imalat sektörlerinden biri olan tarım-gıda sektörü, 2016 yılında brüt katma değerin (13,9 milyar €) %7’sini oluşturmuş ve ulusal istihdamın %8,5’ini sağlamıştır. Tıbbi, ilaç, gıda ve vücut bakımı endüstrileri için yetiştirilen ve işlenen ‘yüksek değerli’ botanik bitki parçalarına ve kimyasal bileşiklere dayanan tıbbi ve aromatik bitkiler (TAB’ler) endüstrisi, İrlanda için yeni bir tarım alanıdır.

  İtalya:

  İtalya, Avrupa’daki en gelişmiş TAB işleme endüstrilerine sahiptir. Mevcut son veriler, İtalya’da, İtalya’da yaklaşık 3.300 hektar ekili olduğunu ve bunların yarısının İtalya’nın güney bölgesinde yetiştirilen otsu türler olduğunu göstermektedir. İtalya’da TAB’lere olan talep son 10 yılda daha da artmıştır ve cironun yıllık olarak yaklaşık 100-200 milyon Euro olduğu tahmin edilmektedir.

  İspanya:

  2020 yılında İspanya’da, aromatik bitkilerin (yani lavanta vb.) yetiştirilmesine adanmış 12.011 hektar alan olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, muhtemelen dahil edilmeyen birçok başka tür de bulunmaktadır. Baharatları (yani safran, anason) da sayarsak bu alan  23.652 hektara kadar genişleyebilmektedir. Bu, yalnızca 12.910.24 hektar (baharatlar dahil) alanının TAB bitkilerine ayrıldığını ve 2016’dan bu yana ticari amaçlarla ekilen alanların büyümekte olduğunu göstermekterdir.

  Yunanistan:

  Yunanistan bitki biyoçeşitliliği açısından, Avrupa’nın en zengin ülkelerinden biridir ve gezegenin biyoçeşitliliğinde “sıcak nokta”olarak kayıt edilmiştir. Yunanistan’ın yerli bitki genetik kaynakları, Avrupa’daki yerli bitkilerin neredeyse %50’sini oluşturan 6.000’den fazla kendi kendini yetiştiren taksonu (bitki türleri ve alt türleri) içerir. Bunların büyük bir kısmı (yaklaşık %13-15) Yunanistan’ın endemik bitkileridir (gezegenin başka hiçbir yerinde yetişemezler) ve çoğu nadir türlerdir veya nesli tehlikede olarak da nitelendirilebilir.

  Türkiye:

  Türkiye’de TAB’lerin gıda ve ilaç olarak kullanımı bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Ancak bu bitkilerin ticari bir şekilde kullanılması oldukça yenidir. Yıllar içindeki üretim alanları incelendiğinde bu daha net bir şekilde görülmektedir. Türkiye, çeşitli TAB türlerinin toplanmasını ve yetiştirilmesini sağlayan doğal zenginliği nedeniyle TAB ticaretinde önde gelen ülkelerden biri haline gelmiştir. Coğrafi konum, iklim ve bitki çeşitliliği açısından, tarımsal potansiyelini ve alan genişliğini belirleyen faktörlerdir. Bitkisel ilaç, bitki kimyasalları, gıda ve katkı maddeleri, kozmetik ve parfümeri, TAB’lerin kullanıldığı endüstrilerden bazılarıdır.

  Bu bilgiler, projenin ikinci sunumundan alınmış sadece beş alıntıyı içerir. Tam metnini okumak isterseniz, metne buradan veya Bilgi Merkezi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.