İçeriğe geç

Çalışmalarımız

Yerel çiftçiler, doğal tıbbi ve aromatik bitki toplayıcıları, kırsal girişimciler için tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, hasat edilmesi, işlenmesi, depolanması ve pazarlanmasına yönelik yenilikçi bir müfredat oluşturmak.

Amaçlar ve Çıktılar

Tıbbi ve Aromatik bitki alanında yüksek eğitimle ve son teknolojilerle üretime yönelik bir iş gücü elde edin

Sürdürülebilir doğal tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanmasını ve işlenmesini kolaylaştırmak, bu alanda eğitim ve öğretimde bilgi işleme teknolojilerinin  kullanımını artırmak için yüksek kaliteli Açık Eğitim Kaynakları (OER’ler) nı oluşturmak önceliğimizdir! Proje, kişiye özel yenilikçi eğitim materyalleri oluşturarak, bu alanda yüksek düzeyde eğitimli ve teknolojiye hazır bir işgücünü teşvik ederek, toplayıcı ve işleyici becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Alanında bir sertifikasyon programı ile Wild MAPs profesyonellerinin becerilerini ve niteliklerini onaylamak

Doğal  tıbbi ve aromatik bitki toplayıcıları ve üreticilerinin becerilerinin artırılması ve bunun doğrulanmasını sağlamada proje, tarım sektörü için yeni bir değer katan ilk AgroCertification (AgroCert) ve değerlendirme metodolojisi oluşturacaktır. Bu aynı zamanda Wild MAP’in tüm sürecinin (toplamadan üretime kadar) sürdürülebilirliğini onaylayacak ve son ürünün değerini de artıracaktır.

Sürdürülebilir yöntemleri ve yeni gelir yöntemlerini teşvik etmek

Proje görevi, doğal MAP sektöründe sürdürülebilir uygulamaları teşvik edecek, uzun vadede yerel ve bölgesel profesyonellerin ve ilgili birliklerin  refahını artıracaktır. Bunu gerçekleştirmede  doğal MAP profesyonellerinin mevcut davranışları ve beklentileri, sürdürülebilir bir yaklaşımla ortaya çıkan beceri ve yetkinlikleri, doğal MAP toplama ve üretiminin pazar ve mevzuat analizleride gerçekleştirilecektir.

Tıbbi ve aromatik bitki sektöründe daha sürdürülebilir süreçler elde etmek için dijital yenilikler

Proje ekibi, hedef MAP’ler ile ilişkili iklimsel ve ekolojik verilerin tanımlanması ve coğrafi tanımlı GIS etkin bir araç seti  geliştirecektir. Bu ürün yerel alanlarda doğal MAP’ler hakkında doğruve  gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak sürdürülebilirliği teşvik edecek, toplayıcılara sözkonusu bitkilerin  nasıl ve ne zaman toplanacaklarını “öğretecek” ve daha sürdürülebilir bir şekilde çalışacak bir mekanizma sağlamayı sağlayacaktır. Bu set, projenin  herhangi bir paydaşına kolay ve açık erişimi kolaylaştıracak ve kullanıcı dostu bir web uygulaması olarak tasarlanacaktır.

MAP sektörünün yerel gelişimle canlandırın, benzer birlikleri davet edin

Yerelde gelişiyoruz! Bu proje, doğal MAP sektörüyle ilgili veya ilgilenen yerel ve bölgesel toplulukları harekete geçirmeyi ve bunun için doğru koşulları yaratmayı amaçlamaktadır. Yine doğal MAP topluluklarını oluşturarak, ilgi çekici ve zenginleştirici eylemlerlerle sürekli bir etkileşim akışını hedeflemektedir. Proje ile doğal tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda  yerel gelişime giden yolun oluşturulmasına olanak sağlanacaktır.

Sektöre ve yeni girişimlere bilgi aktarımını sağlamak

Proje aracılığıyla doğal tıbbi ve aromatik bitki toplayıcıları ve kırsal girişimciler için atölye çalışmaları, eğitim ve benzer alan çalışanları, girişimcileri için  öğrenmeyi destekleyen  somut ürünler üreteceğiz. Yine aynı zamanda tarımın diğer yetiştiricilik alanları için (örneğin mantar yetiştiriciliği) proje metodolojilerinin transferini kolaylaştıracak bilgiler ve yöntemler sağlayacağız.

Ortaklar