İçeriğe geç

Türkiye’de iki günlük TAB Eğitimi

    22 ve 23 Haziran günlerinde 50’den fazla katılımcı Türkiye’deki Tıbbi Aromatik Bitkiler hakkında konuşmak ve bilgi edinmek için bir araya geldi. WildMAPsFit konsorsiyumunun proje ortağı ÇOMÜ tarafından düzenlenen etkinlik, katılımcılar tarafından çok faydalı ve eğitici olarak nitelendirildi.

    İki oturum halinde gerçekleştirilen etkinliğe Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden profesörler Harun Baytekin ve Kemal Çelik konuşmacı olarak yer aldı. Eğitimin temel amacı WildMAPsFit projesinde yapılan çalışmaları ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin günümüz dünyasındaki önemini ortaya koymak olduğundan, ele alınan konular özellikle bitki tanımlaması, yasal statü ile ilgili zorluklar, toprak merkezli bitkicilik, bitkisel miras ve tarih, kalite kontrol ve TM/CAM (Geleneksel ve tamamlayıcı/alternatif tıp) konularındaki eksiklikler üzerinde yoğunlaştı.

    Katılımcılar, bilginin toplanması ve paylaşılmasının ardından birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmuş ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcıları, kamu yetkilileri, ticaret odaları üyeleri, KOBİ sahipleri, işletme eğiticileri ve öğrenciler gibi TAB’lere dahil olan başka kişilerle de tanışma fırsatına erişmişlerdir.

    Etkinlik sonunda ve WildMAPsFit öğrenme modüllerinden bazılarının uygulanmasının ardından, son derece verimli geçen bu etkinliğin bir göstergesi olarak sertifika dağıtıldı.