İçeriğe geç

Proje eğitim platformunun tasarımı için uygun bir metodoloji nasıl oluşturulur?

    WildMAPs Fit projesinin temel amacı, genç çiftçiler, tıbbi bitki toplayıcıları ve işleyicileri için tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, hasat edilmesi, işlenmesi, depolanması ve pazarlanmasına yönelik, onların gereksinimlerine yönelik çağdaş ve yenilikçi bir müfredat oluşturmaktır. Ancak bunun için en önemli beklentimiz,  bu grupların bu bağlamda ihtiyaçlarının ne olduğunu net bilmek.

    Projenin ilk çıktısı, proje ülkelerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, işleyiciliği ve pazarlanmasıyla ilgili sektörlerin mevcut durumlarını ve yakın geleceğini tartışmak için projenin hedef gruplarında (farklı meslek, yaş ve cinsiyete sahip küçük paydaş gruplar) kullanılacak metodolojiyi tanımlamaktadır. Bu bağlamda sorulacak en önemli sorular “Deneyimlerinize dayanarak, ülkenizin tıbbi ve aromatik bitki sektöründeki zorlukları nelerdir, ne tür tıbbi ve aromatik bitkiler çiftçilerin veya doğal tıbbi bitki toplayıcılarının gelirlerini artırabilir, tıbbi bitkilerin organik tarımı geleneksel olandan daha karlı olabilir mi? gibileridir.

    Bu sorular bize sektörün mevcut durumu hakkında daha net bilgi ve öngörü kazandırmayı amaçlamaktadır. Proje hedef kitlesiyle gerçekleştirilecek anketler sonrası, eğitim platformunun oluşturulması için hangi ana konular için araştırma yapılması gereği saptanacaktır. Hangi konularda bilgi eksikliği olduğu ve kursiyerleri için bir sertifika programına ilginin düzeyi ve özellikle kursiyerlerin hangi alanlarda öğrenmeye ve uygulamaya istekli oldukları saptanacaktır.

    Tüm bu tartışma süreci, projede öngörülen eğitim içeriğinin, tıbbi ve aromatik bitkilerin toplayıcı, işleyici veya yetiştiricileri için hedef grupların gereksinimlerine göre ayarlayabilmesini sağlayacaktır.

    Tüm bu süreç, projemizin 1 numaralı ürününde (IO1) ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:Proje e- öğrenme sitemizde okuyabileceğiniz “Eğitim İhtiyaç Analizi  ve uygulanmasına yönelik metodoloji”ye bir göz atmanızı tavsiye ederiz!