Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πώς να δημιουργήσετε μια μεθοδολογία για το σχεδιασμό μιας πλατφόρμας εκπαίδευσης

    Ο κύριος στόχος του WildMAPsFit είναι, όπως ίσως γνωρίζετε, να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών καλλιέργειας, συγκομιδής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και εμπορίας φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών για νέους αγρότες, συλλέκτες, μεταποιητές, που να προσαρμόζεται πραγματικά στις ανάγκες τους. Και για αυτό το λόγο, το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες αυτών των ομάδων.

    Το πρώτο παραδοτέο του έργου περιγράφει τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί σε ομάδες ¨στόχους¨ – μικρές ομάδες ενδιαφερομένων με διαφορετικά επαγγέλματα, ηλικίες, φύλο… – για να συζητηθεί η πραγματική κατάσταση του κλάδου σε κάθε χώρα και το εγγύς μέλλον της. Ερωτήσεις όπως “Με βάση την εμπειρία σας, ποιες είναι οι προκλήσεις στον τομέα ΑΦΦ της χώρας σας;”, “Τι τύπος ΑΦΦ και ποια προϊόντα μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημα των αγροτών ή των δασεργατών;” ή «Μπορεί η βιολογική καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών να είναι πιο κερδοφόρα από τη συμβατική;» έχουν ως στόχο να αποκτήσουν καλύτερη γνώση και κατανόηση της κατάστασης της αγοράς.

    Μετά τη διεξαγωγή των ομάδων εστίασης, το επόμενο βήμα είναι να γίνει κάποια έρευνα σχετικά με το ποια είναι τα κύρια θέματα ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της πλατφόρμας εκπαίδευσης. Για ποια θέματα λείπουν πληροφορίες; Θα τους ενδιέφερε να πάρουν πιστοποιητικό παρακολούθησης; Ποιες πρακτικές είναι διατεθειμένοι να μάθουν και να εφαρμόσουν;

    Όλη αυτή η διαδικασία συζήτησης οδήγησε τους ερευνητές του έργου να μπορέσουν να προσαρμόσουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της εργασίας ως συλλέκτης, μεταποιητής ή γεωργός Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών.

    Η όλη διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο Παραδοτέο 1: Μεθοδολογία για την υλοποίηση ενός TNA – Training Needs Analysis – for Wild MAP Collectors που μπορείτε τώρα να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας. Είναι προσβάσιμο, δείτε το!