Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την καλλιέργεια, μεταποίηση και κατάρτιση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών (MAP)

Βελτίωση δεξιοτήτων και ψηφιακή καινοτομία για αγρότες, συλλέκτες και αγροτικούς επιχειρηματίες Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.

Το έργο WildMAPsFiT υποστηρίζει στρατηγικές βιώσιμης διαχείρισης συλλογής και καλλιέργειας, και εύχρηστες πρακτικές χειρισμού μετά τη συγκομιδή για φαρμακευτικά και αρωματικά είδη φυτών σε τοπικά και περιφερειακά αγροδιατροφικά συστήματα .

Επιστήμονες, επαγγελματίες και εμπλεκόμενοι στον τομέα συνεργάζονται για να επιτρέψουν σε ντόπιους αγρότες, συλλέκτες άγριων βοτάνων, αγροτικούς επιχειρηματίες, καθώς και σε περιαστικές και αστικές κοινότητες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν το εισόδημά τους.

Στόχοι

Εταίροι