Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ

Καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών καλλιέργειας, συγκομιδής, επεξεργασίας,
αποθήκευσης και εμπορίας Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών, απευθυνόμενο σε αγρότες,
συλλέκτες και αγροτικούς επιχειρηματίες.

Στόχοι και αποτελέσματα

Απόκτηση ενός άρτια εκπαιδευμένου και τεχνολογικά έτοιμου εργατικού δυναμικού στον τομέα των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών

Η ανάπτυξη προσβάσιμων εκπαιδευτικών πόρων (Open Educational Resources) υψηλής ποιότητας για τη βιώσιμη συλλογή, καλλιέργεια και επεξεργασία και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι προτεραιότητά μας! Με τη δημιουργία προσαρμοσμένων καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών, το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των συλλεκτών, καλλιεργητών και μεταποιητών Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών, προωθώντας ένα υψηλά εκπαιδευμένο και έτοιμο για τεχνολογία εργατικό δυναμικό στον βοτανικό τομέα.

Επικύρωση των δεξιοτήτων και των προσόντων των επαγγελματιών των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών με ένα πλήρες Σχέδιο Πιστοποίησης

Το έργο θα δημιουργήσει την πρώτη ΑγροΠιστοποίηση (AgroCert) για τους συλλέκτες και παραγωγούς Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών για να εξασφαλίσει την πιστοποίηση των δεξιοτήτων και των προσόντων τους. Το AgroCert προσθέτει μία επιπλέον αξία στον τομέα της γεωπονίας και εγγυάται την βιωσιμότητα της όλης διαδικασίας, από την παραγωγή στη συλλογή, καθώς επίσης συμβάλει και στη διατήρηση του πληθυσμού των άγριων Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.0

Προώθηση βιώσιμων μεθόδων και νέων πηγών εισοδήματος

Η προώθηση της βιωσιμότητας είναι ο εγκάρσιος στόχος του έργου. Για αυτό, θα επιδιώξουμε να κατανοήσουμε τις τρέχουσες συμπεριφορές και προσδοκίες στη συλλογή και επεξεργασία των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών και θα εντοπίσουμε καλές πρακτικές και ιστορίες επιτυχίας που υποστηρίζουν μια πιο βιώσιμη προσέγγιση. Διεξάγοντας ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους και αναλύοντας την αγορά και την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούμε να αποκτήσουμε πληροφορίες για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης ευημερίας των τοπικών και περιφερειακών επαγγελματιών και κοινοτήτων.

Ψηφιακή καινοτομία για την επίτευξη πιο βιώσιμων διαδικασιών στον βοτανικό τομέα

Ανάπτυξη διαδικτυακής, διαδραστικής πλατφόρμας γεωχωρικών δεδομένων με ελεύθερη πρόσβαση, η οποία συνδυάζει κατάλληλα κλιματικά και οικολογικά δεδομένα, χρήσιμα για την καλλιέργεια των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.

Ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης του τομέα των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών και εμπλοκή ενδιαφερόμενων

Στοχεύουμε τοπικά! Το έργο στοχεύει στην ενεργοποίηση των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων που εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται για τον τομέα των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για αυτόν. Η οικοδόμηση κοινοτήτων Wild MAP, η συμμετοχή και ο εμπλουτισμός των ενεργειών, καθώς και η συνεχής ροή αλληλεπίδρασης θα υποστηρίξουν την τοπική ανάπτυξη των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.

Εξασφάλιση μεταφοράς γνώσεων στον τομέα και σε νέες πρωτοβουλίες

Η μεταφορά γνώσης θα διασφαλιστεί μέσω της οργάνωσης εργαστηρίων, δραστηριοτήτων κατάρτισης και μάθησης από ομοτίμους για συλλέκτες άγριων βοτάνων και επιχειρηματίες της υπαίθρου. Η μεταφορά των μεθοδολογιών του WildMAPsFiT σε άλλους τομείς της γεωργίας (π.χ. καλλιέργεια μανιταριών) είναι ένα ζητούμενο σε κάθε δραστηριότητα, αποτέλεσμα και προϊόν του έργου.

Εταίροι