Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νομική ειδοποίηση

1 Προσδιορισμός του ιδιοκτήτη

  • Εγγεγραμμένο όνομα: FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA.
  • CIF/NIF: G 15051667
  • Εγγεγραμμένο γραφείο: Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n, 15701, Santiago de Compostela.
  • Τηλέφωνο: +34 981 534180
  • E-mail: innovacion@feuga.es

2 Σκοπός

Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν τη χρήση που ο ιδιοκτήτης θέτει στη διάθεση των χρηστών του δικτυακού τόπου, οι οποίοι ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, οπότε συνιστάται η περιοδική διαβούλευσή τους, ιδίως κατά την προετοιμασία για την αποτελεσματική χρήση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών.

3 Όροι πρόσβασης και χρήσης

Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι ελεύθερη και αποδίδει την προϋπόθεση του Χρήστη σε όποιον το κάνει, ο οποίος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο ή ακόμη και να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του.


Συνεπώς, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει, να κατανοήσει και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης πριν προχωρήσει στην πλοήγηση ή/και τη χρήση των υπηρεσιών, πράγμα που σημαίνει τη ρητή αποδοχή και προσχώρησή του σε αυτούς με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω: i) Δέσμευση για την επιμελή χρήση των πόρων, σε αυστηρή συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, με σεβασμό στα χρηστά έθιμα και τη “netiquette”, δηλαδή το σύνολο των κανόνων γενικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο- ii) Ο χρήστης θα αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τις βάσεις συμμετοχής μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή ενός πόρου, όταν αυτές είναι απαραίτητες, οι οποίες θα ζητούνται ρητά όπου αυτό ισχύει και- iii) Δεν επιτρέπεται η χρήση του δικτυακού τόπου εκτός των όρων που γίνονται δεκτοί από τους παρόντες όρους χρήσης, συγκεκριμένα για παράνομους σκοπούς, αντίθετους προς τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη σε οποιαδήποτε έκφρασή της ή συνιστούν έγκλημα.


Ομοίως, εάν επιτρέπονται σχόλια ή καταχωρήσεις απόψεων, ο Ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τις απόψεις που εκφράζονται από τρίτους, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή ακόμη και να μην δημοσιεύσει εκείνες που είναι προσβλητικές ή ακατάλληλες ή, ελλείψει αυτού, όταν είχε πραγματική γνώση του περιεχομένου των δημοσιευμένων.

4 Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Ο Ιδιοκτήτης κατέχει όλα τα δικαιώματα του δικτυακού τόπου, των λογότυπων, της δομής, των εικόνων και των συστατικών στοιχείων του αντικειμενικού κώδικα, καθώς και του προγραμματισμού και της μηχανικής του πηγαίου κώδικα. Όλα αυτά τα στοιχεία, εκτός από τις δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται, προστατεύονται από την ισπανική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, προσαρμογή, τροποποίηση ή δημόσια ανακοίνωση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, μηχανικό, χειροκίνητο ή άλλο, χωρίς τη ρητή άδεια του ιδιοκτήτη.
Η FEUGA είναι κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από τα στοιχεία που συνθέτουν τον ιστότοπό της ή έχει την αντίστοιχη άδεια για τη χρήση τους. Ο παρών δικτυακός τόπος προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επομένως όλες οι φωτογραφίες, τα εικονίδια, τα βίντεο… αποτελούν ιδιοκτησία του εν λόγω φορέα ή έχουν παραχωρηθεί με τη ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, αναγνωρίζοντας τη συγγραφή και την κυριότητα των στοιχείων που παρέχονται από τρίτους.

 5 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο Ιδιοκτήτης έχει λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας, τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά, που απαιτούνται από τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων, ειδικότερα σύμφωνα με το νόμο 15/1999 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ή τον κανόνα που τον αντικαθιστά και αυτούς που τον αναπτύσσουν, και τον κανονισμό 2016/679 για την ευρωπαϊκή προστασία δεδομένων.

6 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Γενικοί Όροι υπόκεινται στο ισπανικό δίκαιο, υποβάλλοντας κάθε διαφορά στα δικαστήρια της πόλης του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, παραιτούμενοι από κάθε άλλη γενική ή ειδική δικαιοδοσία που μπορεί να τους αντιστοιχεί.