Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κοινότητα

Καλώς ήρθατε στην κοινότητά μας.

Εδώ θα βρείτε έργα και πρωτοβουλίες σχετικά με τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Αν γνωρίζετε μια πρωτοβουλία που θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ, πείτε μας γι’ αυτήν και θα τη συμπεριλάβουμε!

AgriDiverCluster

Το AgriDiverCluster, με Φορέα Αρωγό το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αποτελεί την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου με στόχο τη δημιουργία clusters από φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγειούς επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Το AgriDiverCluster έχει ως στόχο και προτεραιότητα, μέσω της κατάρτισης, της επικοινωνίας, της ανταλλαγής απόψεων αλλά και της συν-δημιουργίας, να εμβαθύνει και να επικεντρωθεί σε αναπτυξιακές προοπτικές για παραγωγή ελληνικών προϊόντων με ταυτότητα και πραγματοποίηση αυθεντικοποίησης ελληνικών προϊόντων.

BigPicNic

Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε επαρκή ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα αποτελεί βασική προτεραιότητα που επηρεάζει όλους τους πολίτες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει προσδιορίσει την επισιτιστική ασφάλεια ως μία από τις κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το BGCI, ένας διεθνής οργανισμός δικτύου θα συνεργαστεί με βοτανικούς κήπους, έμπειρα άτυπα επιστημονικά κέντρα με ερευνητική εξειδίκευση σε φυτά τροφίμων και τροφίμων, μαζί με άλλους βασικούς οργανισμούς για την υλοποίηση του έργου BigPicnic.

Eco-Variety

Αντικείμενο του έργου είναι η συλλογή, αναγνώριση, αξιολόγηση και πιλοτική αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων. Oι καλλιέργειες οπωροφόρων δέντρων αποτελούν σημαντικό τομέα της φυτικής παραγωγής, με τη μεγαλύτερη μάλιστα συνεισφορά στις εξαγωγές του κλάδου της αγροδιατροφής. Το έργο εστιάζει στα είδη και τις ποικιλίες που έχουν προσαρμοστεί σε ορεινά και ημιορεινά περιβάλλοντα της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα στα διάφορα είδη του γένους Pyrus (αχλαδιές), του γένους Prunus (κερασιές, βυσσινιές, δαμασκηνιές κ.α.), του γένους Malus (μηλιές), καθώς και την Καστανιά (Castanea sativa), την Κυδωνιά (Cydonia oblonga), την Καρυδιά (Juglans regia), τη Συκιά (Ficus carica), τη Μουσμουλιά (Eriobotrya japonica) και τη Ροδιά (Punica granatum).

POEASE

Η POEASE είναι μια απάντηση στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ταχεία μετάβαση σε νέες μορφές ηλεκτρονικής κατάρτισης στο περιβάλλον Γεωργικής Κατάρτισης. Οι 18 νέες εκπαιδευτικές ενότητες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του έργου πρόκειται να υποστηρίξουν την ψηφιακή αναβάθμιση των εκπαιδευτών/καθηγητών και δασκάλων Γεωργικής Κατάρτισης που υποστηρίζονται από σενάρια κατάρτισης με βέλτιστες πρακτικές από τον τομέα Γεωργία. Οι καταρτισμένοι εκπαιδευτές μπορούν να επιτύχουν μαζική αύξηση των ηλεκτρονικών μαθητών στη Γεωργία και ως εκ τούτου να αυξήσουν τη Βιωσιμότητα της Γεωργικής Εκπαίδευσης.

SuperGREENLabelFoods

Η ιδέα ολόκληρου του έργου είναι να παρέχει καινοτόμες μεθοδολογίες σε άμεσα εμπλεκόμενα άτομα με την καλλιέργεια, συλλογή, παραγωγή, συσκευασία και προώθηση υπερτροφών, αρωματικών-φαρμακευτικών βοτάνων και φρούτων του δάσους, με στόχο να ενισχύσουν τις βασικές επαγγελματικές τους δεξιότητες όπως τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ, μέσω δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να είναι περισσότερο ανταγωνιστικά τους εαυτούς τους και τα προϊόντα τους. Κύριοι στόχοι του “SuperGREENLabelFoods” είναι η προετοιμασία και ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων για γεωπόνους/ γεωργικούς εργάτες/ παραγωγούς/ που εργάζονται στα superfoods & παραγωγή αρωματικών-φαρμακευτικών βοτάνων,