Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΚΕΝΤΡΟ ΓΝΩΣΗΣ

Κάθε κομμάτι γνώσης WildMAPsFiT σε μια σελίδα. Μάθετε και διασκεδάστε!

Εκπαίδευση

Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση συλλεκτών, καλλιεργητών και μεταποιητών Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) στην εφαρμογή βιώσιμων διαδικασιών. Αυτή η εκπαίδευση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs) βασίζεται στις εντοπισμένες αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στον τομέα των ΦΑΦ μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Παραδοτέα και αναφορές

Βρείτε εδώ όλα τα αποτελέσματα του έργου σε μορφή παραδοτέων και εύκολα προσβάσιμων αναφορών!

Επικοινωνία & διάδοση

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το υλικό και τις δραστηριότητές επικοινωνίας μας και διάδοσης με ένα κλικ!

Εργαλείο χαρτογράφησης – Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Ανάπτυξη διαδικτυακής, διαδραστικής πλατφόρμας γεωχωρικών δεδομένων με ελεύθερη πρόσβαση, η οποία συνδυάζει κατάλληλα κλιματικά και οικολογικά δεδομένα, χρήσιμα για την καλλιέργεια των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.