Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η Διεθνής Ημέρα Φυτικής Υγείας θα γιορτάζεται από εδώ και στο εξής κάθε χρόνο

  Ο ΟΗΕ αποφάσισε να καθιερώσει μια ετήσια ημέρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της υγείας των φυτών. Από εδώ και στο εξής, η Παγκόσμια Ημέρα Φυτικής Υγείας θα γιορτάζεται κάθε 12 Μαΐου.
  Η πρωτοβουλία, υπό την αιγίδα της Ζάμπια, ήταν μια από τις κληρονομιές του Διεθνούς Έτους Φυτικής Υγείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 2020-2021. Η καλή υγεία των φυτών είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι της υγείας του πλανήτη, της ποικιλομορφίας των ειδών και της δικής μας υγείας.
  Έως και το 40% των απωλειών των καλλιεργειών τροφίμων σχετίζεται με παράσιτα και ασθένειες των φυτών, επιδεινώνοντας την πείνα σε όλο τον κόσμο και θέτοντας σε κίνδυνο τη γεωργική βιωσιμότητα. Η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και οι δεκαετίες εντατικοποίησης της γεωργίας είναι βασικοί παράγοντες εμφάνισης και εξάπλωσης περαιτέρω παρασίτων και ασθενειών.
  Δεν επηρεάζονται μόνο οι καλλιέργειες τροφίμων από αυτό το ζήτημα, αλλά και τα φαρμακευτικά αρωματικά φυτά κινδυνεύουν λόγω της απώλειας της βιοποικιλότητας που σχετίζεται με αυτούς τους παράγοντες.
  Η Διεθνής Ημέρα Φυτικής Υγείας, όπως επισημαίνεται από τον FAO, έχει πέντε συγκεκριμένους στόχους:
  1. Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της υγείας των φυτών για την επίτευξη της ατζέντας του ΟΗΕ 2030, ιδιαίτερα του Στόχου 2 – Μηδενική Πείνα (SDG 2 - Zero Hunger).
  2. Εκστρατεία για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης φυτικών παρασίτων μέσω του εμπορίου και των ταξιδιών, ενεργοποιώντας τη συμμόρφωση με τα διεθνή φυτοϋγειονομικά πρότυπα.
  3. Ενίσχυση των συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία των φυτών και της υγείας τους.
  4. Ενεργοποίηση της βιώσιμης διαχείρισης παρασίτων και φυτοφαρμάκων για να διατηρηθούν τα φυτά υγιή, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.
  5. Προώθηση επενδύσεων σε καινοτομίες φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα, έρευνα, ανάπτυξη ικανοτήτων και προβολή.
  Σημειώστε την 12η Μαΐου στο ημερολόγιό σας για να γιορτάσετε αυτή τη σημαντική ημέρα!